TRA CỨU HỒ SƠ TUYỂN SINH 2017

(Xét tuyển theo phương thức 2, 3 và thi năng khiếu)


THÔNG TIN HỒ SƠ THÍ SINH

Họ tên thí sinh:
Số hồ sơ:
Ngày tháng năm sinh:
Khu vực ưu tiên:
CMND/Thẻ căn cước:
Đối tượng ưu tiên:

Phương thức Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Đợt thi

Môn thi Đợt thi Cụm thi
ĐTB HK1 lớp 11 ĐTB HK2 lớp 11 ĐTB HK1 lớp 12

Ngày thi Nghe Nói Đọc Viết Tổng Ghi chú

Tên môn ĐTB HK1 lớp 11 ĐTB HK2 lớp 11 ĐTB HK1 lớp 12 ĐTB 3 học kỳ

SBD Ngày thi Môn thi Giờ TS có mặt tại phòng thi Giờ thi chính thức Phòng thi Địa điểm thi Cụm thi Địa chỉ